Contact Form

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Zapraszamy do Kontaktu!

Art Novis

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 13,

50-326 Wrocław

numer telefonu: +48 665-707-004,

adres mailowy: kontakt@artnovis.pl

   Dane do faktury:

    Credo S.C. 
    ul. Osiedlowa 83 
    05-500 Józefosław 
    NIP: 1231369958 
    Mbank 65 1140 2004 0000 3102 7738 3545

Art Novis 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 13,
 50-326 Wrocław,
numer telefonu: +48 665-707-004,
 adres mailowy: kontakt@artnovis.pl
(c)2019, All Rights Reserved
free website
built with
kopage